Via onderstaande QR code kunt u via uw bank app via uw mobiele telefoon een gift overmaken aan onze stichting.

Via de volgende link kunt u ook via uw telebankieren via een betaalverzoek uw gift overmaken:
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=jWm7NkvMTsCrWEXchxT1MQ

Wilt u uw gift via een bankoverschrijving overmaken kunt u dit doen door overmaking op IBAN rekening nummer: NL70 RABO 0346 5407 04 ten name van: Stichting Beheer Voormalige Kerkelijke Erfgoederen Nieuw-Dijk.

Namens het bestuur hartelijk dank.