De renovatie van de kerkvloer is afgerond.Lees hier het hele verhaal

Steun ons

Vindt uw onze Kerk, Kerkhof en de Kerktuin met Mariakapel ook de moeite waard? Wij wel. Het is een kerk die mooi is in zijn eenvoud en kleurstelling. Het kerkhof ziet er mooi en strak verzorgd uit, net als de tuin. Wij doen er veel aan om dit mooi en toegankelijk te houden. Daar zijn onvermijdelijk de nodige kosten aan verbonden. Uw bijdrage in de vorm van een vrijwillige donatie wordt door ons zeer op prijs gesteld. Via onderstaande knop wordt een nieuwe pagina geopend waar u via de QR code een eenmalige donatie via uw betaalapp kunt overmaken. Andere betaalmogelijkheden staan ook vermeld.

Ons kerkgebouw

Ons kerkgebouw

De Antoniuskerk is op 31 juli 2020 overgedragen door de RK Parochie H. Gabriël aan Stichting Beheer Voormalig Kerkelijk Erfgoed Nieuw-Dijk ten behoeve van behoud van het (voormalige) kerkgebouw en voor gemeenschappelijk gebruik.

Verder lezen

Het Pels orgel

Het Pels orgel

In onze kerk is sinds medio 2021 een prachtig Pels orgel aanwezig. Deze is in bruikleen gegeven door de heer Wil Hoogstraaten met als doel deze voor het nageslacht te behouden zodat er nog vele liefhebbers op kunnen spelen.

Verder lezen

Het kerkhof

Het kerkhof

Onlangs is de eigendom van het kerkhof door de RK Parochie H. Gabriël aan Stichting Beheer Voormalig Kerkelijk Erfgoed Nieuw-Dijk aan onze stichting overgedragen zodat deze bewaard blijft voor de inwoners van Nieuw-Dijk en omstreken.

Verder lezen

Antonius van Paduakerk te Nieuw-Dijk

Nadat de RK Parochie H. Gabriël aangegeven had dat de Antoniuskerk te Nieuw-Dijk uit de eredienst zou worden onttrokken is tijdens diverse dorpsavonden gebleken dat het de wens van de inwoners van Nieuw-Dijk is om de kerk te behouden voor het dorp. Uit verder onderzoek is komen vast te staan dat de kerk voor veel meer doeleinden gebruikt kan gaan worden dan waarvoor ze werd gebruikt.

Onze stichting wil een multifunctioneel kerkgebouw creëren. Het kerkgebouw moet in de toekomst kunnen dienen:

  • als gebouw waarin afscheidsvieringen voor overledenen gehouden kunnen worden.
  • Als gebouw waarin andere vieringen gehouden kunnen worden, bijvoorbeeld voor de schutterij die voor aanvang van het schuttersfeest begint met een schutterijviering die in de kerk.
  • Als gebouw waar onze muziekvereniging DES concerten kan houden.
  • Diverse kunstenaars hebben bij de wenszittingen gevraagd om de kerk in te richten voor het houden van tentoonstellingen en voor expositieruimten.
  • Andere bijeenkomsten vallende binnen de doelstellingen van onze stichting en stichting Dorpsvoorziening.

Dit alles kan gerealiseerd worden door de kerk van binnen aan te passen. Hierbij valt te denken aan:

  • Alle banken vervangen door stoelen zodat de ruimte en indeling flexibel wordt ten behoeve van verschillende activiteiten.
  • De vloer aanpassen zodat deze over de gehele breedte vlak is (de banken in het huidige midden blok staan op een verhoging).
  • De akoestiek zo aan te passen dat er concerten gegeven kunnen worden.

Inmiddels zijn er diverse werkzaamheden gestart of afgerond om dit mogelijk te maken. Zo zijn de banken verwijderd, hebben we een boel stoelen gekregen en is er begonnen met het gelijk maken van de vloer met de gangpaden zodat deze overal dezelfde hoogte heeft.